Oprichting van de 8 mei-beweging (1980-2005)
De 8e Mei-beweging werd geboren als gevolg van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985, en er werd een officieel programma met alle mogelijke onderdelen opgesteld. Maar er was geen plaats voor een ontmoeting van de paus met alternatieve katholieke groepen. Om deze reden hebben verschillende groepen in 1984 het Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP) opgericht, dat op 8 mei 1985 een eerste demonstratie in Den Haag organiseerde.

Voor de organisatoren en vele bezoekers was dit evenement een belangrijk evenement. Daarom werd onmiddellijk gevraagd of dit niet vaker moest gebeuren. Daarom is na enig overleg besloten om de Stichting Acht Mei Beweging officieel op te richten met een eigen secretariaat (eerst in Tilburg en daarna in Utrecht). De eerste doelstelling van de stichting was het organiseren van nieuwe evenementen. Van 1985 tot en met 1997 werd elk jaar rond 8 mei een evenement georganiseerd. Daarna waren er nog enkele evenementen in een speciale en aangepaste vorm. Tot 1992 was de president Wies Stael-Merkx; zij werd gevolgd door Hedwig Wasser.
Deze beweging is vanaf het begin in dialoog gegaan met de individuele bisschoppen en met de bisschoppenconferentie als geheel over hun eigen status en de deelname van de bisschoppen aan de demonstraties. In latere jaren kwamen enkele bisschoppen op bezoek om een toespraak te houden of deel te nemen aan een forum. Daarnaast zijn er in de loop der jaren verschillende werkgroepen opgericht over specifieke actuele thema’s zoals de plaats van de vrouw in de kerk, oecumene, democratisering en mensenrechten in de kerk. Er zijn ook contacten gelegd met internationale organisaties. Als gevolg daarvan hebben internationale afgevaardigden op 8 mei hun eigen evenementen bijgewoond en hebben vertegenwoordigers van de beweging deelgenomen aan fora in het buitenland.

In 2003 werd, na het bespreken van verschillende mogelijke scenario’s, besloten om de beweging officieel te ontbinden. De steun van de deelnemers aan de beweging was enigszins afgenomen en er werd al enkele jaren een zekere vergrijzing van de bevolking waargenomen. Het was niet mogelijk om een nieuwe generatie aan te trekken voor de thema’s van de beweging. De Vereniging van Mariënburg nam de internationale contacten van de 8 mei-beweging over. De 8 mei-beweging heeft echter lange tijd gefunctioneerd als een echt platform waar allerlei groepen met elkaar konden blijven praten en elkaar konden motiveren in hun verzet tegen de machtspolitiek van de kerkelijke autoriteiten in Nederland, die op hun beurt zwaar werden gecontroleerd vanuit Rome.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *