Opheffing 8 mei vereniging

De beweging van 8 mei was een platform voor tientallen innovatieve katholieke organisaties, die zich kenbaar maakten door hun jaarlijkse demonstraties. In de piekjaren namen tussen de tien- en dertienduizend gelovigen deel. De 8 mei-beweging was een progressieve kerkelijke tegenbeweging, die bijvoorbeeld campagne voerde voor de wijding van vrouwen tot Lees meer…

PIP – de 8 mei beweging

Oprichting van de 8 mei-beweging (1980-2005)De 8e Mei-beweging werd geboren als gevolg van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985, en er werd een officieel programma met alle mogelijke onderdelen opgesteld. Maar er was geen plaats voor een ontmoeting van de paus met alternatieve katholieke groepen. Lees meer…