Opheffing 8 mei vereniging

De beweging van 8 mei was een platform voor tientallen innovatieve katholieke organisaties, die zich kenbaar maakten door hun jaarlijkse demonstraties. In de piekjaren namen tussen de tien- en dertienduizend gelovigen deel. De 8 mei-beweging was een progressieve kerkelijke tegenbeweging, die bijvoorbeeld campagne voerde voor de wijding van vrouwen tot Lees meer…